Контакти

Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

Адреса:

Немањина 22-24, 11000 Београд

Телефон:

011/363-14-51
011/361-49-60

Е-маил адреса:

osobesainvaliditetom@minrzs.gov.rs