Литература

Литература:

  1. Заштита људских права особа са инвалидитетом, Др Дамјан Татић
  2. Стратегија за унапређење положаја особа са инвалидитетом
  3. Искљученост, УНДП, приручник за посланике
  4. Специфичности сиромаштва особа са инвалидитетом, Центар за самостални живот инвалида Србије, Сепарат истраживања
  5. Сервиси социјалне заштите намењени особама са инвалидитетом - усклађивање политике и праксе, група аутора: Миросинка Динкић, Боривоје Љубинковић, Косовка Огњеновић, Гордана Рајков, Славица Милојевић
  6. Карактеристике запослености особа са инвалидитетом – студија случаја, Центар за самостални живот инвалида Србије